คำเตือน !!!!!!      เนื่องจากผู้ดูแลระบบ Webmail กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบพบว่า

มีผู้ไม่ประสงค์ดี ส่งเมล์ เรื่อง "ปรับปรุงเว็บเมล์" โดยแอบอ้างเป็นผู้ดูแลระบบเว็บเมล์

หากท่านใดได้รับเมล์ดังกล่าว ขอให้ลบเมล์ดังกล่าวโดยทันที

คู่มือการใช้งานฯ        คู่มือการตั้งค่า Mail Client (Mobile)      สมัครใช้บริการฯ
 
Change Password