คำเตือน !!!!!!      เนื่องจากตรวจพบอีเมล์แอบอ้างเป็นผู้ดูแลระบบเว็บเมล์กระทรวงพาณิชย์

และแจ้งให้ผู้ใช้งานอัพเดตบัญชี โดยให้ส่ง Username Password ฯลฯ

หากท่านใดได้รับเมล์ดังกล่าว ขอให้ลบเมล์นั้น กรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลไปแล้ว ให้ทำการเปลี่ยน Password โดยทันที

คู่มือการใช้งานฯ        คู่มือการตั้งค่า Mail Client (Mobile)      สมัครใช้บริการฯ
 
Change Password