ประกาศ !!!!!!      ด้วยกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการปรับปรุงเวอร์ชั่นระบบ Webmail กระทรวงพาณิชย์

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 - 22.00 น.

จึงขอปิดระบบในช่วงเวลาดังกล่าว

คู่มือการใช้งานฯ        คู่มือการตั้งค่า Mail Client (Mobile)      สมัครใช้บริการฯ
 
Change Password